بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ترازوی آشپزخانه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع ترازو

مقایسه
Beurer KS52 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS52

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS52

185,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS51 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS45 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS41 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS37 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS31 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31

170,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS29 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29

165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS28 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28

165,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلو گرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS27 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27

175,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 5 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS59 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 20 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم
مقایسه
Beurer KS25 Kitchen Scale
0

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25

ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع ترازو : دیجیتالی حداکثر وزن قابل اندازه گیری : 3 کیلوگرم دقت اندازه‌گیری : 1 گرم