بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

پنکه

1 تا 21 از 21 محصول لوازم خانگی برقی :پنکه

نوع محصول

برند

رنگ

نوع پنکه

مقایسه
Pars Khazar POWER Fan
0

پنکه سقفی پارس خزر مدل POWER

پنکه سقفی پارس خزر مدل POWER

178,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : سقفی توان مصرفی : 75 وات
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan Without rimote control
0 1

پنکه پارس خزر مدل RIMA بدون کنترل

پنکه پارس خزر مدل RIMA بدون کنترل

198,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar RIMA Fan
0 1

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA

174,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar FSR-ADO Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

285,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar FSR-SHIBA Fan
0

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل FSR-SHIBA

پنکه پایه بلند پارس خزر مدل FSR-SHIBA

327,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar ES 8010 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل ES8010

پنکه پارس خزر مدل ES8010

187,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 9010R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 9010R

پنکه پارس خزر مدل 9010R

278,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار , دیواری , رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 7020R Fan
0

پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R

پنکه دیواری پارس خزر مدل 7020R

199,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 5030 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 5030

پنکه پارس خزر مدل 5030

219,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 5020 Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل 5020

پنکه پارس خزر مدل 5020

168,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4070R Fan
0 1

پنکه پارس خزر مدل 4070R

پنکه پارس خزر مدل 4070R

254,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4010S Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010S

پنکه پارس خزر مدل 4010S

196,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4010R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010R

پنکه پارس خزر مدل 4010R

210,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4060R Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4060R

پنکه پارس خزر مدل 4060R

238,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4030 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4030

پنکه پارس خزر مدل 4030

199,500 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4020 Fan
0

پنکه پارس خزر 4020

پنکه پارس خزر 4020

210,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 4010 Fan
0

پنکه پارس خزر مدل 4010

پنکه پارس خزر مدل 4010

192,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : پایه دار حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 3010 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

143,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 2040 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040

138,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 2030 Fan
0

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2030

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2030

153,900 تومان
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : رومیزی حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :
مقایسه
Pars Khazar 7010 Fan
0

پنکه دیواری پارس خزر 7010

پنکه دیواری پارس خزر 7010

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع پنکه : دیواری حجم باد دهی : 56 متر مکعب بر دقیقه توان مصرفی : 60 وات قابلیت تنظیم ارتفاع :