بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

ماشین لباسشویی

نوع محصول

برند

رنگ

مقایسه
Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24661IR

ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24661IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAT2466XIR Washing Machine - 8 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT2466XIR

ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT2466XIR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WVG30460IR Washing Machine - 8 Kg
0

ماشین لباسشویی-خشک‌کن خوکار8کیلوگرم مدل WVG30460IR

ماشین لباسشویی-خشک‌کن خوکار8کیلوگرم مدل WVG30460IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 400 تا 1500 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A
مقایسه
Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش7 کیلوگرم مدل WAK2426SIR

ماشین لباسشویی بوش7 کیلوگرم مدل WAK2426SIR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 7 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم مدل WAK2020SIR

ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم مدل WAK2020SIR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1000 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 7 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg
0

ماشین لباسشویی خودکار6کیلوگرم مدلWAB202S2IR

ماشین لباسشویی خودکار6کیلوگرم مدلWAB202S2IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1000 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 6 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAB20262IR Washing Machine - 6 Kg
0

ماشین لباسشویی خودکار 6کیلوگرم مدل WAB20262IR

ماشین لباسشویی خودکار 6کیلوگرم مدل WAB20262IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1000 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 6 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
bosch Washing Machine WAT2446X - 8kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2446XIR گنجایش8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2446XIR گنجایش8 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
bosch Washing Machine WAW28640IR-8kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR گنجایش 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR گنجایش 8 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
 BOSCH Washing Machine WTG86400IR-8kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR گنجایش 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR گنجایش 8 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 با ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 با ظرفیت 8 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAY28791IR Washing Machine-8kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR ظرفیت 8کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR ظرفیت 8کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR با ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR با ظرفیت 7 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 7کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
 Bosch WAT28681IR Washing Machine-9KG
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAT28480IR Washing Machine-9kg
0

ماشین لباسشویی بوش 9کیلوگرم مدل WAT28480IR

ماشین لباسشویی بوش 9کیلوگرم مدل WAT28480IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAT2848XIR Washing Machine 9KG
0

ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAT2848XIR

ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAT2848XIR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR با ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR با ظرفیت 7 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1000 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 7 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAT24460IR Washing Machine - 8 Kg
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24460IR با ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24460IR با ظرفیت 8 کیلوگرم

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAW3266XIR Washing Machine-9KG
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1600 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAW32660IR Washing Machine-9KG
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1600 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAY32841IR Washing Machine-9KG
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1600 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلوگرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Bosch WAY28862IR Washing Machine-9KG
0

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 9 کیلو گرم
رده انرژی : A+++
مقایسه
Samsung W 1492 s Washing Machine - 8KG
0

لباسشویی سامسونگ 8 کیلویی - W1492 S

لباسشویی سامسونگ 8 کیلویی - W1492 S

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلویی
رده انرژی : A+++
مقایسه
Samsung W 1492 Washing Machine - 8KG
0

لباسشویی سامسونگ W1492

لباسشویی سامسونگ W1492

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه ظرفیت مخزن : 8 کیلویی
رده انرژی : A+++