بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

چراغ قوه

نوع محصول

برند

نوع لامپ

مقایسه
tecxus Sharxx-Micro Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Sharxx-Micro

چراغ قوه تکساس مدل Sharxx-Micro

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 21 لومن برد نور : 35 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 2 عدد نوع باتری : قلمی وزن : 82 گرم بدون باتری
مقایسه
tecxus Sharxx-Mini Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Sharxx-Mini

چراغ قوه تکساس مدل Sharxx-Mini

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 96 لومن برد نور : 213 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 2 عدد نوع باتری : باتری بزرگ (D) وزن : 152 گرم بدون باتری
مقایسه
tecxus Xpertlight XPG 230 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Xpertlight XPG 230

چراغ قوه تکساس مدل Xpertlight XPG 230

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعته میزان روشنایی : 208 لومن برد نور : 256 متر مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 4 عدد نوع باتری : نیم قلم وزن : 452 گرم
مقایسه
tecxus Rebellight-X300 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X300

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X300

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 280 لومن برد نور : 73 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 3 عدد نوع باتری : باتری متوسط ( کلاس C) وزن : 452 گرم
مقایسه
tecxus Rrebellight-X200 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Rrebellight-X200

چراغ قوه تکساس مدل Rrebellight-X200

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : بیش از 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 208 لومن برد نور : 42 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 4 عدد نوع باتری : نیم قلم وزن : 268 گرم
مقایسه
tecxus Rebellight-X130 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X130

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X130

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 130 لومن برد نور : 37 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 3 عدد نوع باتری : نیم قلم وزن : 75 گرم
مقایسه
tecxus Rebellight-X90 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X90

چراغ قوه تکساس مدل Rebellight-X90

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 60 لومن برد نور : 56 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 1 عدد نوع باتری : قلمی (AA) وزن : 60 گرم
مقایسه
tecxus EasyLight-HL70 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-HL70

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-HL70

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
عمر لامپ : بیش از 50000 ساعت میزان روشنایی : 70 لومن برد نور : 41 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 2 عدد نوع باتری : قلمی (AA) وزن : 106 گرم
مقایسه
tecxus EasyLight-C30 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-C30

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-C30

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : بیش از 30000 ساعت میزان روشنایی : 20 لومن برد نور : 42 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 3 عدد نوع باتری : نیم قلم وزن : 136 گرم
مقایسه
tecxus EasyLight-S80 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-S80

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-S80

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : بیش از 30000 ساعت میزان روشنایی : 90 لومن برد نور : 82 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 3 عدد نوع باتری : نیم قلم وزن : 96 گرم
مقایسه
tecxus EasyLight-S40 Flashlight

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-S40

چراغ قوه تکساس مدل EasyLight-S40

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
نوع لامپ : LED عمر لامپ : 30 هزار ساعت میزان روشنایی : 10 لومن برد نور : 32.8 متر قابلیت تنظیم کانون : مقاوم در برابر نفوذ آب : باتری داخلی : تعداد باتری : 1 عدد نوع باتری : قلمی (AA) وزن : 50 گرم