بخش کاربری
فراموشی رمز عبور
قبلا ثبت نام نکرده ام

سوِئیچ شبکه

1 تا 15 از 15 محصول تجهیزات شبکه :سوِئیچ شبکه

نوع محصول

برند

رنگ

مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SF1008D
0

سوئیچ TP-LINK TL-SF1008D

سوئیچ TP-LINK TL-SF1008D

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 22.5 × 79 × 134.5 میلی‌متر نوع : 10/100Mbp/s تعداد پورت : 8
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG1048
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG1048

سوئیچ TP-LINK TL-SG1048

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 440 × 360 × 44 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 48
سخت افزار:
پهنای باند : 96Gbps گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG1024D
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG1024D

سوئیچ TP-LINK TL-SG1024D

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 294 × 180 × 44 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : 48Gbps
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG1016D
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG1016D

سوئیچ TP-LINK TL-SG1016D

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 294 × 180 × 44 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 16
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : 32Gbps
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG108
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG108

سوئیچ TP-LINK TL-SG108

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 25 × 101 × 158 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 8
سخت افزار:
گواهینامه ها : CE, FCC ,RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG1008
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG1008

سوئیچ TP-LINK TL-SG1008

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 180 × 294 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 8
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : 16Gbps گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG1008D
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG1008D

سوئیچ TP-LINK TL-SG1008D

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 28 × 108 × 165 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 8
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : 16Gbps گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SL1226
0

سوئیچ TP-LINK TL-SL1226

سوئیچ TP-LINK TL-SL1226

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 180 × 440 میلی‌متر نوع : 10/100Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SL1351
0

سوئیچ TP-LINK TL-SL1351

سوئیچ TP-LINK TL-SL1351

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 180 × 440 میلی‌متر نوع : 10/100Mbp/s تعداد پورت : 48
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG5428
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG5428

سوئیچ TP-LINK TL-SG5428

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 260 × 440 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : پهنای باند 56Gbps گواهینامه ها : CE, FCC, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SL5428E
0

سوئیچ TP-LINK TL-SL5428E

سوئیچ TP-LINK TL-SL5428E

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 180 × 440 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
پهنای باند : پهنای باند 12.8Gbps گواهینامه ها : CE, FCC, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG3424
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG3424

سوئیچ TP-LINK TL-SG3424

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 220 × 440 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : پهنای باند 48Gbps گواهینامه ها : CE, FCC, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SL3428
0

سوئیچ TP-LINK TL-SL3428

سوئیچ TP-LINK TL-SL3428

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 440 × 220 × 44 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 24
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت :
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG2216
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG2216

سوئیچ TP-LINK TL-SG2216

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 440 × 260 × 44 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 16
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : گواهینامه ها : FCC, CE, RoHS
مقایسه
سوئیچ TP-LINK TL-SG3210
0

سوئیچ TP-LINK TL-SG3210

سوئیچ TP-LINK TL-SG3210

اتمام موجودی
اطلاعات بیشتر
مشخصات:
ابعاد : 44 × 200 × 294 میلی‌متر نوع : 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت : 8
سخت افزار:
قابلیت برنامه ریزی و مدیریت : پهنای باند : پهنای باند 20Gbps گواهینامه ها : CE, FCC, RoHS